Barddoniaeth

?
View mindmap
 • Barddoniaeth
  • Berfenwau
   • Amrywio- (to)  vary
   • Creu- (to) create
   • Cyfleu (to) convey
   • Cyfeirio at (to) refer to
   • Cynnwys- (to) include
   • tynnu sylw at (to) draw attention to
   • cysylltu (to) link
  • Enwau
   • Agwedd- attitude
   • awyrgylch- atmosphere
   • bardd- poet
   • Beirdd- poets
   • cynnwys- content
   • pennill(on), verse(s)
   • Ystyr- meaning
   • Teimlad- feeling
   • Swn- sounds
  • Ymadrodd Defnyddiol
   • yn gystylltiedig a- associated with
  • Adferfau
   • Yn effeithiol  effectively
   • Untitled
  • Ansoddeiriau
   • addas suitable
   • cryno- concise
   • graffig- graphic
   • effeithiol- effective
   • Untitled
  • Enwau
   • mwd- mood
   • llinell- lines
   • llinell- lines
   • iaith- language
   • emosiwn- emotion
   • cyfeiriad- references
   • cerdd poems.
   • dyfyniad- quotation
  • Berfenwau
   • Son am- (to) mention
   • pwysleisio (to) empathize
   • mynegi (to) express
   • gwerthfawrogi (to) appreaciate
   • dyfynnu (to) quote
   • Dweud- (to) say
   • disgrifio (to) describe

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »