Barddoniaeth- 'Caerdydd'

?
View mindmap
 • Caerdydd
  • Cynghanedd (ym mhob llinell!)
   • Llinell 7- Cynghanedd Sain (internal rhyme)
    • "Ar hewLYDD CaerDYDD mae Dor"
    • "I'r brifddINAS eirIAS hon"
   • Llinell 9- Cynghanedd Lusg
    • "Ac niid DOR gilaGORed"
  • Cynnwys
   • Yr iath Cymraeg "ar gynydd" yn ardaloedd Caerdydd
   • Y "dor yma ar agor" i'r Gymraeg yng Nghaerdydd
   • Plant yn cael "eu diwallu a diwylliant"
  • Mynegi Barn
   • Mae'n bwysig iawn i fi bod pobl ifanc yn dysgu Cymraeg
   • Dwi'n cytuno gyda Iwan Rhys bod Cerdydd yn ddinas gyffrous
   • Mae problemau tebyg yn fy ardal, Torfaen.
   • Yn y dyfodol, hoffwn i siarad Cymraeg yn rhugl
  • Cyflythrennu
   • "I dir glas adar gleision"
   • "Diwallu a diwylliant"
   • Yn helpu'r Cynghanedd Sain
    • "CaerDydd mae Dor"
  • Odli
   • "Plant" a "diwylliant"
   • "Hon" a "Gleision"
   • Bob Cwpled= un sillaf a fwy nag un sillaf
   • Mae rhai llinellau yn cynnwys odli cudd

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddioniaeth resources »