Glas

?
View mindmap
 • Glas
  • Pennill 1
   • Son am dywydd braf
    • "pan oedd Sadyrnau'n las"
   • Disgrio'i atgoion a golygfeydd y dydd
    • "Cychod a chestyll a chloc o flodau"
     • Y pethau hyn yn rhoi pleser iddo fo
   • Cyfeirio at y trafnidiaeth yn ystod y dydd yn cynnwys y tren coch oedd fel pensil
   • Teithio yn y "pensil coch o dren" pan oedden nhw mynd i Mwmbwls

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Glas-Cynnwys resources »