Barddoniaeth- 'Lerpwl'

?
View mindmap
 • Lerpwl
  • Cynnwys
   • Cofio yn ôl
   • Cerdd yw hon mewn mydr ac odl
   • Ysgrifennwyd yn y person cyntaf
   • Amser gorffennol
   • Mae tri phennill a pedair llinlell ym mhob penill
   • Mae’r ail linell a’r bedwaredd linell yn odli
  • Odl (pob un sillaf)
   • Y pennill Cyntaf
    • "Mi" a "lli"
   • Yr Ail Bennill
    • "Byd" a "Stryd"
   • Y Pennill Olaf
    • "Sbri" a "Fi"
  • Mynegi Barn
   • Lllawer o hanes yn Lerpwl: Titanic, Mimosa a The Beatles  a.y.b.
   • Ar y cyfan, dydw i ddim yn hoffi y gerdd
   • A bod yn onest, mae gerdd ydy ddiflas iawn
  • Gormodiaith
   • Nid yw y bardd yn enwi dinas Lerpwl tan ddiwedd y gerdd
   • "Prif ddinas y byd"

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »