Crefydd - Un nos Ola Leuad

?
View mindmap
 • Thema Crefydd -Un Nos Ola Lleuad
  • 'Y mae cristnogaeth sy'n cynnig cysur am ddiddefaint yn bwysig iwn ym mywyd cymeriadau Un Nos Ola Leuad' (Ioan Wiliams)
  • Nid presenoldeb bendithiol mohono sydd, gan wlant yn gwrthod cymun i Gres Elin yn Pennod 6
   • 'Oedd hi'n ddogpn cilr i bawb nad oedd Huws person ddim am droi round a dwad ai'r cwpan iddi hi'
  • Mae obsetiwn morbid ganddo'r mam a crefydd
   • Ar y ffordd i'r seilam mae hi'n cannu emynau.
    • "Y gwr fu gy-nt o dan hoelion, Dros ddy-yn pechadurus fel fi"
   • 'Llygaid Mam yn goch... Dydd Gwener Groglyth' (Pennod 6)
  • Novel wedi lleioli blwyddyn arol y 'Diwygiad'
   • Mae olion y digwyddiad hwnw sydd yma.
   • Cymeriadau megis 'Wil Colur starch yn 'gweld y llais.
  • Nad oes dwfnder i cred crefyddol y bachgen , mae o ond yn copio ei fam.
   • 'Duwyngristiesu'
   • 'Ei fam o sy'n ddynes duwiol ,wsti , meddai Huw'
  • 'cawdel o chwedlau digon rhyfedd yw crefydd i Huw a Moi a'r hogan sy'n adrodd' (Dafydd Glyn Jones)

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Crefydd - Dyfyniadau - beirniad llenynol resources »