Yr Wylan gan Dafydd ap Gwilym

?
View mindmap
 • Cefndir yr Wylan
  • Ysgrifennwyd gan dafydd ap Gwilym
   • Oedd o'n barddoni yn y blynyddoedd 1340 i 1370
   • Ysgrifenny cywyddau
    • Wnaeth o creu mesur 'Traethodol'
     • dwy llinell o dau sillaf gyda un o rheina yn odli
     • Roddwyd cynghangedd ymhob llinell , roedd un llinell yn acenog a'r llall yn ddi acen
   • Cafodd ei eni yn Mrogynin
   • Oedd o'n dal swydd gyfrifol oedd Llywelyn ap Gwilym
    • yn wahanol i beirdd arall nad oedd rhaid iddo enill arian trwy ei Barddoniaeth
   • Prif themau ei gwaith oedd Serch a Natur
    • Cafodd ei ysbridoli gan y trafodiad barddol Franig
  • Cerdd Llatai
   • wedi cael ei ysbridoli gan trafodiad barddol ffraneg
   • cyfleu cariad sydd wedi cael ei rhwystro
   • Bardd yn gofyn anifael i cymrid neges yw chariad

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all First language Welsh (CY5) resources »