Cefndir Dafydd ap Gwilym

?
Ble cafodd Dafydd Ap Gwilym ei geni ?
Cafodd ei eni ym Mrogynin.
1 of 13
Pryd oedd Dafydd ap Gwilym yn ysgrifennu?
Roedd o’n Barddoni rhwng y blynyddoedd 1340 i 1370.
2 of 13
Beth oedd Dafydd ap Gwilym yn ysgrifenny am?
Prif themau mae Dafydd ap Gwilym yn canu oedd natur a serch.
3 of 13
Pwy oedd teulu Dafydd ap Gwilym?
Roedd rhan o teulu Dafydd ap Gwilym yn hannu sir benfro.
4 of 13
Pwy oedd noddwyr Dafydd ap Gwilym?
Roedd o’n dal swydd gyfrifol dan Llywelyn ap Gwilym.
5 of 13
Pwy oedd yn ysgrifenny barddonaeth yn cyfnod Dafydd ap Gwilym?
Creft y beirdd yn parhau a nawdd iddynt yn rhai gwyr bonheddig bellach.
6 of 13
Pwy wnaeth ysbridoli Dafydd ap Gwilym?
Oedd Dafydd ap Gwilym wedi cael ei hysbridoli gan y Trafodiad barddol Ffraneg.
7 of 13
Pam oedd gwaith Dafydd ap Gwilym yn wahanol i gwaith beirdd arall ei cyfnod?
Y rheswm roedd Dafydd ap Gwilym yn defnyddio themau hon oedd oherwydd nad oedd rhaid iddo canolbwyntio yn llwyr am moli yr uchelwyr, gan oedd Dafydd ap Gwilym yn Uchelwyr ei hunain.
8 of 13
Faint o gerddi wnaeth Dafydd ap Gwilym ysgrifennu?
Ysgrifennodd Dafydd ap Gwilym tua 170 o gerddi
9 of 13
Beth oedd cryfder gwaith Dafydd ap Gwilym
Prif cryfder Dafydd ap Gwilym oedd ei gallu i chwerithim am ben ei hyn.
10 of 13
Pwy oedd y menwyod roedd Dafydd ap Gwilym yn trafod yn ei gwaith?
Yn ei gwaith mae Dafydd ap Gwilym yn trafod dau merch sef Morfudd a Dyddgu.
11 of 13
Pa Mesur roedd Dafydd ap Gwilym yn defnyddio?
Roedd Dafydd ap Gwilym y bardd cyntaf i cafansoddi ei gwaith yn ffyrdd cymghanedd.
12 of 13
Beth oedd nodweddion y mesur traethodl?
Wnaeth Dafydd ap Gwilym defeisiodd y mesur ‘Traethodl’.sef dwy llinell o saith sillaf yr un a rheini yn odli. Rhodddwyd cynghanedd ymhob llinell. Roedd pob diwedd un yn acennog a’r llall yn ddi-acen.
13 of 13

Other cards in this set

Card 2

Front

Pryd oedd Dafydd ap Gwilym yn ysgrifennu?

Back

Roedd o’n Barddoni rhwng y blynyddoedd 1340 i 1370.

Card 3

Front

Beth oedd Dafydd ap Gwilym yn ysgrifenny am?

Back

Preview of the front of card 3

Card 4

Front

Pwy oedd teulu Dafydd ap Gwilym?

Back

Preview of the front of card 4

Card 5

Front

Pwy oedd noddwyr Dafydd ap Gwilym?

Back

Preview of the front of card 5
View more cards

Comments

No comments have yet been made

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Dafydd ap G resources »