Barddoniaeth- Ansoddeiriau

?
Lively
Yn fywiog
1 of 14
Positive
Yn bositif
2 of 14
Serious
Yn ddifrifol
3 of 14
Intense
Yn ddwys
4 of 14
Emotional
Yn emosiynol
5 of 14
Negative
Yn negyddol
6 of 14
Dark
Yn dywyll
7 of 14
Sad
Yn drist
8 of 14
Angry
Yn ddig
9 of 14
Empty
Yn wag
10 of 14
Hopeful
Yn obeithiol
11 of 14
Powerful
Yn rymus
12 of 14
Romantic
Yn rhomantus
13 of 14
Surreal
Yn swreal
14 of 14

Other cards in this set

Card 2

Front

Yn bositif

Back

Positive

Card 3

Front

Yn ddifrifol

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

Yn ddwys

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

Yn emosiynol

Back

Preview of the back of card 5
View more cards

Comments

Yunna1

Report

Greet! I have learned more vocabulary thanks to your flashcards.

geometry dash scratch

Similar Welsh resources:

See all Welsh resources »See all Barddoniaeth resources »